مدار چاپی - سفارش و ساخت مدار چاپی | آریا مدار ارجمند
Inner Banner

آرشیو اخبار آریامدار


آیین بهره برداری از واحد صنعتی آریا مدار ارجمند

(۱۴۰۰/۰۶/۲۸)

واحد صنعتی آریا مدار ارجمند واقع در شهرک صنعتی شنزار بخش شریف آباد در شهرستان پاکدشت به بهره برداری رسید و با حضور استاندار تهران در سال 1400 به بهره برداری رسید.