سیسیس

آیین بهره برداری از واحد صنعتی آریا مدار ارجمند

واحد صنعتی آریا مدار ارجمند واقع در شهرک صنعتی شنزار بخش شریف آباد در شهرستان پاکدشت به بهره برداری رسید و با حضور استاندار تهران در سال 1400 به بهره برداری رسی..

۱۴۰۰/۰۶/۲۸ 253 بیشتر بخوانید